NUTTIGE INFO

Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing is de voorafbetaling van de personenbelasting wanneer u een salaris geniet als bedrijfsleider of werknemer. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het belastbaar loon. Deze berekeningsbasis wordt opgesplitst in:

  1. een deel waarop normale bedrijfsvoorheffing moet worden betaald voor normale periodieke bezoldigingen;
  2. een deel dat onderworpen is aan exceptionele voorheffing voor exceptionele, niet periodieke bezoldigingen (bv. premies, eindejaarspremies, commissies, vakantiegeld, achterstallen en opzegvergoedingen).

Voor beide systemen bestaan er barema's waarin naargelang de familiale situatie bedragen zijn vastgelegd per schijf van belastbaar inkomen.

Gerelateerd nieuws

2016-07-13 | Rentetoelage bij hinder door openbare werken

Er zal in 2016 flink gewerkt worden door de verschillende overheden aan het wegennet. Dit is flink lastig. Indien u a[…]

2015-12-17 | Bedrijfsvoorheffing op lonen en voordelen alle aard.

Op elk loon en voordeel alle aard, zowel van werknemers als van bedrijfsleiders dient voldoende bedrijfsvoorheffing i[…]

2015-12-16 | Invoering kilometerheffing vanaf 2016

Er is al een hele tijd sprake van, maar vanaf 2016 gaat het ook echt gebeuren. In heel België zal er een kilomet[…]

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE