NUTTIGE INFO

Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing is de voorafbetaling van de personenbelasting wanneer u een salaris geniet als bedrijfsleider of werknemer. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het belastbaar loon. Deze berekeningsbasis wordt opgesplitst in:

  1. een deel waarop normale bedrijfsvoorheffing moet worden betaald voor normale periodieke bezoldigingen;
  2. een deel dat onderworpen is aan exceptionele voorheffing voor exceptionele, niet periodieke bezoldigingen (bv. premies, eindejaarspremies, commissies, vakantiegeld, achterstallen en opzegvergoedingen).

Voor beide systemen bestaan er barema's waarin naargelang de familiale situatie bedragen zijn vastgelegd per schijf van belastbaar inkomen.

Gerelateerd nieuws

2015-12-15 | Starters moeten bedrijfsvoorheffing niet doorstorten

Alle ondernemingen en instellingen die lonen uitbetalen aan hun werknemers moeten daarop bedrijfsvoorheffing inhouden[…]

2015-12-07 | Roerende voorheffing stijgt naar 27 %

Vanaf 1 januari 2016 wordt het standaardtarief van de roerende voorheffing 27 %. Bovendien verdwijnen een aantal guns[…]

2015-12-06 | Nieuwe CO2 uitstoten 2016 zijn bekend.

De nieuwe referentie CO2-uitstoot voor voordelen alle aard van personenwagens voor het kalenderjaar 2016 zijn bekend […]

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE