NUTTIGE INFO

Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing is de voorafbetaling van de personenbelasting wanneer u een salaris geniet als bedrijfsleider of werknemer. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het belastbaar loon. Deze berekeningsbasis wordt opgesplitst in:

  1. een deel waarop normale bedrijfsvoorheffing moet worden betaald voor normale periodieke bezoldigingen;
  2. een deel dat onderworpen is aan exceptionele voorheffing voor exceptionele, niet periodieke bezoldigingen (bv. premies, eindejaarspremies, commissies, vakantiegeld, achterstallen en opzegvergoedingen).

Voor beide systemen bestaan er barema's waarin naargelang de familiale situatie bedragen zijn vastgelegd per schijf van belastbaar inkomen.

Gerelateerd nieuws

2015-01-01 | Controles op kortingen bedrijfsvoorheffing

De fiscale controleurs worden belast met het nazicht op de correcte toepassing van het verkrijgen van kortingen op be[…]

2015-01-01 | Aanpassing CO² referentievoet voor voordeel alle aard auto\\

De referentievoeten van CO² uitstoot voor de berekening van het voordeel alle aard van auto\\\'s is aangepast me[…]

2015-01-01 | Vernietiging taks op omzetting toondereffecten

Het Grondwettelijk Hof heeft de taks op de omzetting van effecten aan toonder vernietigd bij uitspraak van 5 februari[…]

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE