NUTTIGE INFO

Rentetoelage bij hinder door openbare werken

2016-07-13

Er zal in 2016 flink gewerkt worden door de verschillende overheden aan het wegennet. Dit is flink lastig. Indien u als ondernemer hinder ondervindt van deze werken en kredieten heeft lopen of overbruggingskredieten aangaat, voorziet de overheid in een rentetoelage om deze (bijkomende) rentelasten te financieren. Vergeet er niet aan te denken om de aanvraag te doen, u krijgt deze niet automatisch !

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE