NUTTIGE INFO

Belastingen

In het Wetboek van Inkomstenbelastingen zijn er verschillende soorten inkomstenbelastingen, met name:

 1. een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners, zijnde personenbelasting;
 2. een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen, zijnde vennootschapsbelasting;
 3. een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen, zijnde rechtspersonenbelasting;
 4. een belasting op inkomsten van niet inwoners, zijnde belasting van niet-inwoners.

Het zou ons hier veel te ver leiden om van alle soorten inkomstenbelastingen alle details te bespreken. We beperken ons hierbij om van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting de tarieven te beschrijven. In de personenbelasting wordt op het netto belastbaar inkomen volgende tarieven geheven:

Aanslagjaar 2013Aanslagjaar 2014Percentage
0 EUR - 8.350 EUR0 EUR - 8.590 EUR25
8.350 EUR - 11.890 EUR8.590 EUR - 12.220 EUR30
11.890 EUR - 19.810 EUR12.220 EUR - 20.370 EUR40
19.810 EUR - 36.300 EUR20.370 EUR - 37.330 EUR45
36.300 EUR -  37.330 EUR -  50

Bij een gemeenschappelijke aanslag, wordt het belastingtarief toegepast op het belastbare inkomen van elke partner. In de vennootschapsbelasting geldt het algemene tarief van 33%. In bepaalde gevallen kan een verlaagd tarief genoten worden. Dit verlaagd tarief is als volgt bepaald:

InkomstenschijfPercentage
0 EUR - 25.000 EUR24,25
25.000 EUR - 90.000 EUR31
90.000 EUR - 322.500 EUR34,5

In zowel het normaal tarief als het verlaagd wordt het percentage verhoogd met opcentiemen. De voorwaarden voor het verlaagd tarief zijn de volgende:

 • de belastbare winst mag niet meer bedragen dan 322.500 EUR;
 • de vennootschap mag niet meer dan 50% van het eigen vermogen aandelen bezitten;
 • minstens 50% van de aandelen van de vennootschappen moeten in handen zijn van natuurlijke personen;
 • de dividenduitkering mag niet meer bedragen dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het boekjaar;
 • de bezoldiging van de bedrijfsleider (of één van de bedrijfsleiders) moet hoger zijn dan het belastbaar inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan 36.000 EUR per jaar;
 • de vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep van vennootschappen waartoe een coördinatiecentrum behoort;
 • de vennootschap mag geen beleggingsvennootschap zijn.

Gerelateerd nieuws

2018-09-04 | Belastingvrij bijklussen

Sinds 15 juli kunt u onbelast bijverdienen tot 6.130 euro per jaar, met een maximum van 510,83 euro per maand. Let op[…]

2018-06-04 | Aangifte personenbelasting 2018

De aangifte in de PB is geregionaliseerd. Er zijn nu drie verschillende versies. Eén voor elk gewest. Het vers[…]

2018-02-22 | Tax shelter starters ook voor groeibedrijven

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Robben Turnhout
NADRUK.BE
DOSSIER PORTAAL