NUTTIGE INFO

Internationale gegevensuitwisseling

2015-01-01

De internationale gegevensuitwisseling op financieel en fiscaal vlak zit in een stroomversnelling. Door ondermeer het Fatca akkoord tussen België en de VS, de Common Reporting Standard van de OESO, het einde van het bankgeheim in Zwitserland en de bijkomende transparantie in Luxemburg, wordt er veel meer informatie uitgewisseld over Belgische belastingplichtigen met eventuele belangen in het buitenland. Deze gegevens komen automatisch bij de Belgische fiscus en zullen vergeleken worden met uw ingediende belastingaangiftes.

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE