NUTTIGE INFO

BTW-aangifte

Iedere BTW plichtige met recht op aftrek, moet een periodieke BTW-aangifte indienen. Met deze aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde en aftrekbare belasting uiteengezet. In principe moet iedere BTW plichtige maandelijks een aangifte doen. Deze aangifte moet ten laatste de 20ste dag van de kalendermaand die volgt op de betrokken maand worden ingediend. De betaling van de verschuldigde BTW moet binnen dezelfde termijn als de aangifte.

Ten laatste op 24 december moet elke BTW-plichtige de BTW storten die verschuldigd is voor de handelingen van de maand december. Het bedrag van het voorschot komt overeen met de taks die verschuldigd is tussen 1 en 20 december van het lopende jaar. Het bedrag van het voorschot kan ook forfaitair worden vastgelegd op basis van de verschuldigde BTW van de maand november van het lopende jaar.

Een kwartaalaangifte is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  1. de jaaromzet, exclusief BTW, niet meer bedraagt dan 1.000.000 EUR;
  2. de jaaromzet, exclusief BTW, niet meer bedraagt dan 200.000 EUR voor het geheel van de leveringen van de volgende goederen:
    • minerale oliën;
    • toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;
    • landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.
  3. het jaarlijkse totaal bedrag niet meer bedraagt dan 400.000 EUR voor het geheel van de intracommunautaire leveringen van goederen.

Gerelateerd nieuws

2015-01-01 | Verbouwen tegen 6% BTW

Zoals reeds eerder meegedeeld, wordt de leeftijdsvereiste van de woning opgetrokken van 5 naar 10 jaar om gebruik te […]

2015-01-01 | BTW op cateringkosten

Volgens uitspraken van het Hof van Cassatie is de BTW op cateringkosten aftrekbaar wanneer deze kosten gedaan worden […]

2015-01-01 | Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Ondernemingen die onder de gewone btw-regeling vallen en die in 2015 een omzet hebben gerealiseerd van niet meer dan […]

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE