NUTTIGE INFO

Jaarrekening

Alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten elk jaar een jaarrekening opstellen en neerleggen. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Hierna volgt een algemeen overzicht van de geldende regels, zonder opname van alle uitzonderingen voor specifieke vennootschappen of sectoren. De grote vennootschappen dienen hun jaarrekening volgens het volledig schema op te stellen. De kleine vennootschappen, met uitzondering van eventueel beursgenoteerde vennootschappen, kunnen hun jaarrekening opstellen volgens het verkort schema.

Een vennootschap is “klein” wanneer ze niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • jaargemiddelde personeel: 50 voltijdse werknemers
  • jaaromzet (excl. BTW): 7.300.000 EUR
  • balanstotaal: 3.650.000 EUR.

Elke moedervennootschap dient een geconsolideerde jaarrekening op te stellen, indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen controleert. De neerlegging dient jaarlijks te gebeuren bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België. De neerlegging gaat gepaard met kosten van de balanscentrale die jaarlijks wijzigt en verschillend is naargelang het type schema.

Gerelateerd nieuws

2018-03-06 | Model jaarrekening: gevolgen van de groottecriteria voor vennootschappen

De tarieven voor de neerlegging van de jaarrekening voor 2018 zijn bekend. Of uw onderneming haar jaarrekening volgen[…]

2017-02-07 | Jaarrekening onderneming: neerleggingskosten voor 2017

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de N[…]

2014-05-01 | Neerlegging jaarrekening

De jaarrekening van uw vennootschap moet neergelegd zijn binnen de 30 dagen na de algemene vergadering en ten laatste[…]

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Robben Turnhout
NADRUK.BE
DOSSIER PORTAAL