NUTTIGE INFO

Neerlegging jaarrekening

2014-05-01

De jaarrekening van uw vennootschap moet neergelegd zijn binnen de 30 dagen na de algemene vergadering en ten laatste binnen de 7 maanden na afsluiten van het boekjaar. Voor boekjaren afgesloten op 31/12/2013 is de ultieme deadline dus 31 juli 2014. Als dat niet tijdig gebeurt, wordt dit beboet met tarieftoeslagen bovenop de normale neerleggingskosten. Tevens kunnen derden u persoonlijk aansprakelijk stellen als ze schade zouden lijden. Het is dus van het grootste belang om alle vragen van onzentwege zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij uw jaarrekening tijdig kunnen klaarmaken en indienen, rekening houdend met alle andere deadlines (o.a. BTW-kwartaalaangiftes in juli, ...)

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE