NUTTIGE INFO

Sociale bijdrage

Elke zelfstandige, zowel éénmanszaak, bedrijfsleider van een vennootschap of beoefenaar van een vrij beroep, diens sociale bijdragen te betalen en dit vanaf de start van de activiteit. Mogelijk moeten de helpers of medewerkende echtgenote of echtgenoot ook aansluiten en bijdragen betalen. Deze bijdragen worden berekend in een percentage van het netto inkomen. Dit doet zich voor als volgt:

InkomenBijdrage
Tot +/- 12.800 EUR+/- 727 EUR
12.800 EUR - 55.400 EUR22 %
55.400 EUR - 81.600 EUR14 %
boven 81.600 EURgeen bijdragen.

De bijdragen worden in principe berekend op de netto inkomsten van drie jaar geleden. Bij de start zijn er uiteraard geen vorige jaren, dus in de eerste drie jaren betaal je voorlopige bijdragen. Je kan hierbij kiezen voor het minimum als je echt niet weet wat je inkomen zou kunnen zijn, maar dat betekent dat je achteraf een (grote) afrekening kan krijgen om bij te betalen. Ons inziens is het beter om vanaf dag één het inkomen zo goed mogelijk in te schatten en bijdragen te betalen op je werkelijk geraamd inkomen. Dit vermijdt afrekeningen achteraf. Tevens zijn de betaalde bijdragen in het jaar van betaling fiscaal aftrekbaar, waardoor het referte inkomen voor drie jaar later ook lager zal zijn. Via de sociale bijdragen worden rechten geopend op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen en faillissementsverzekering. Als starter moet je ten laatste de dag van de start van de zelfstandige activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Wie laattijdig of niet aangesloten is, riskeert een geldboete van het RSVZ (Rijksdienst voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen). De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin je start. Als je tijdig aansluit, krijg je uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Laattijdige aansluiting betekent een bijdrageverhoging van 3% per kwartaal of 12% op jaarbasis.

Als mandataris van een vennootschap (zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot of vereffenaar) word je tevens beschouwd als zelfstandige en moet je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze en dit ook ten laatste op de dag van de start van de activiteit als zelfstandige. Vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen en boetes van hun mandatarissen en werkende vennoten en vice versa. De verzekeringsplicht van een mandataris begint op het moment van de benoeming. Wanneer de oprichtingsakte vermeldt dat de vennootschap pas op een latere datum wordt opgericht of rechtspersoonlijkheid verwerft, moet je maar aansluiten vanaf die datum.

Wie meewerkend echtgenoot of echtgenote van een zelfstandige is en zelf geen gelijkwaardig statuut heeft, moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en dit ook ten laatste op de dag van de start van de activiteit. Dit geldt ook voor wie niet gehuwd is, maar bij de gemeente een bewijs van wettelijk samenwonen heeft afgelegd. Als je een gelijkwaardig statuut hebt, hoef je niet aan te sluiten.

Ook vennootschappen moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse bijdrage betalen. De bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal, met name 347,50 EUR of 868,00 EUR. Een vennootschap moet ten laatste 3 maanden na de datum van neerlegging van de oprichtingsakte aangesloten worden. Onder bepaalde voorwaarden kan de vennootschap vrijstelling van bijdragen genieten en dit voor de eerste drie boekjaren.

Gerelateerd nieuws

2015-01-01 | Betalingen in cash

Door de anti witwaswetgeving mag er sinds begin dit jaar minder cash betaald en ontvangen worden. De grens is terugge[…]

2015-01-01 | Wijziging berekeningswijze sociale bijdragen vanaf 2015

Op 6 december 2013 werd de nieuwe regeling van de sociale bijdragen officieel aangekondigd. Vanaf 2015 zullen de bijd[…]

Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2018 Lambregts & Co Turnhout
NADRUK.BE