Fiscale begrippen

Abc van de boekhouder

Hier vindt u een overzicht van enkele fiscale begrippen die voor een ondernemer belangrijk zijn.

Belastingen

In het Wetboek van Inkomstenbelastingen zijn er verschillende soorten inkomstenbelastingen, met name :

  • een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners, zijnde personenbelasting;
  • een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen, zijnde vennootschapsbelasting;
  • een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen, zijnde rechtspersonenbelasting;
  • een belasting op inkomsten van niet inwoners, zijnde belasting van niet-inwoners.

Het zou ons hier veel te ver leiden om van alle soorten inkomstenbelastingen alle details te bespreken.

We beperken ons hierbij om van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting de tarieven te beschrijven.

In de personenbelasting wordt op het netto belastbaar inkomen volgende tarieven geheven :

InkomstenschijfPercentage
0 EUR - 13.250 EUR25
13.250 EUR - 23.390 EUR40
23.390 EUR - 40.480 EUR45
40.480 EUR -  50

Bij een gemeenschappelijke aanslag, wordt het belastingtarief toegepast op het belastbare inkomen van elke partner.

Bovenop de personenbelasting dient de aanvullende gemeentebelasting berekend te worden. Het tarief hiervan is verschillend naargelang de gemeente.

In de vennootschapsbelasting geldt het algemene tarief van 29%. Dit tarief daalt vanaf aanslagjaar 2021 naar 25%.

Kleine vennootschappen genieten van een tarief van 20% op de eerste 100.000 EUR winst onder bepaalde voorwaarden.

De voorwaarden voor het verlaagd tarief zijn de volgende :

  • de vennootschap moet klein zijn conform artikel 15 Wet Vennootschappen
  • de vennootschap mag niet meer dan 50% van het eigen vermogen aandelen bezitten;
  • minstens 50% van de aandelen van de vennootschappen moeten in handen zijn van natuurlijke personen;
  • de bezoldiging van de bedrijfsleider (of één van de bedrijfsleiders) moet hoger zijn dan het belastbaar inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan 45.000 EUR per jaar. Voor de eerste vier boekjaren is deze voorwaarde niet van toepassing;
  • de vennootschap mag geen beleggingsvennootschap zijn.
Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren. Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» Privacy Policy

» Cookie Policy

X SLUIT MELDING