Fiscale begrippen

Abc van de boekhouder

Hier vindt u een overzicht van enkele fiscale begrippen die voor een ondernemer belangrijk zijn.

Bewaarplicht

Algemene regel

Boekhoudkundige documenten moeten bewaard worden gedurende een periode van 7 jaar. Die wettelijke termijn start na afloop van de belastbare periode waarnaar de documenten verwijzen. Dat geldt voor alle bewijsstukken die je gebruikte om je belastbare inkomen te staven.

Uitzonderingen

Toch doe je er goed aan om sommige fiscale documenten langer te bewaren.

Investeringsfacturen
Je kocht onlangs een nieuwe machine aan die in je boekhouding over meerdere jaren wordt afgeschreven. De aankoopfactuur moet je bijhouden tot 7 jaar na het jaar van de laatste afschrijving. Is de machine afgeschreven in maart 2021, dan hou je de factuur bij tot eind 2028.

Vorige verliezen
Je maakt gebruik van de optie om een fiscaal overgedragen verlies in een latere aangifte in mindering te brengen? Geen probleem, maar dan hou je de boekhouding van het jaar waarin het verlies zich voordeed bij. Meer concreet: zolang de periode van 7 jaar loopt voor het boekhoudkundig jaar waarin je het verlies in mindering brengt.

Onroerende goederen
Voor alle documenten die verwijzen naar onroerende goederen voorziet het btw-wetboek een verplichte bewaartermijn van 15 jaar. De overheid heeft immers het recht om gedurende die periode de afgetrokken btw te herzien. Vaak worden onroerende goederen trouwens afgeschreven op een nog langere termijn – dus ook om die reden houd je deze documenten beter bij.
De eigenaar van een pas opgericht gebouw is verplicht de plans en bestekken van het gebouw, alsook de facturen van de bouw, te bewaren gedurende vijf jaar vanaf de datum van de betekening van het kadastraal inkomen.

Studentencontracten
Werken met studenten is vaak een handige manier om drukke periodes te overbruggen. Een fiscaal weetje: studentencontracten mogen weg uit de boekhouding na 5 jaar, net zoals alle andere sociale documenten.

Vennootschapsdocumenten en akten
Alle vennootschapsdocumenten (notulen, verslagen, registers) moeten minstens tot vijf jaar na de datum van de bekendmaking van de sluiting van de vereffening bewaard worden. In de bekendmaking van de sluiting van de vereffening moet tevens bekend gemaakt worden waar de boeken en bescheiden zullen neergelegd en bewaard worden.

Papier of digitaal?

Beide opties zijn mogelijk. Je kan dus zonder problemen alle papieren archieven digitaliseren. Let wel op! De federale overheidsdienst Financiën aanvaardt enkel digitale facturen als de inhoud van de factuur ongewijzigd bleef, de identiteit van de leverancier duidelijk is en het document volledig leesbaar is.

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren. Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» Privacy Policy

» Cookie Policy

X SLUIT MELDING