Fiscale begrippen

Abc van de boekhouder

Hier vindt u een overzicht van enkele fiscale begrippen die voor een ondernemer belangrijk zijn.

Een eigen zaak starten

U droomt ervan om een eigen zaak of praktijk te starten ?

Dan heeft u ongetwijfeld veel vragen. Waar moet ik op letten ? Wat met sociale zekerheid ? Welke boekhouding moet ik voeren ? Wat met belastingen en BTW ?

Wij proberen u hierop al een eerste antwoord te geven. Dit zal in deze tekst niet altijd volledig zijn, daar dit te ver zou kunnen leiden.

Wij staan uiteraard steeds graag tot uw beschikking om tijdens een persoonlijk gesprek alles verder uit te diepen, op uw maat. Via de contactpagina op de site kan u onze coördinaten makkelijk terugvinden.

Vooraleer te kunnen starten, moet eerst aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Deze voorwaarden zijn de volgende :

 • meerderjarig zijn;
 • Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte).

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan u bepalen met welke rechtsvorm u best werkt, met name éénmanszaak of vennootschap. Er zijn verschillende factoren die kunnen meespelen in de beslissing hieromtrent. Ik verwijs graag naar de tekst op onze site die een aantal van deze factoren beschrijft.

Nadat u uw keuze gemaakt heeft over de rechtsvorm, moet voldaan worden aan een aantal administratieve verplichtingen :

 • openen van een zichtrekening;
 • aanvragen van evt. voorafgaande vergunningen (bv. leurkaart, beroepskaart voor vreemdelingen, goederenvervoer, FAVV voor handelaars in voedingsmiddelen, …);
 • inschrijven bij het ondernemingsloket;
 • activeren van het ondernemingsnummer voor BTW-doeleinden bij BTW-plichtige activiteiten;
 • aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, zowel voor de bedrijfsleider als voor de evt. opgerichte vennootschap;
 • aansluiten bij een ziekenfonds.

Wanneer u met een vennootschap zou willen starten, zijn er een aantal bijkomende verplichtingen :

 • de oprichtingsakte moet notarieel verleden worden voor alle vennootschappen;
 • de statuten moeten gepubliceerd worden in het Beligsch Staatsblad;
 • voorleggen van een bankattest voor de storting van het oprichtingskapitaal, indien een startkapitaal voorzien is;
 • voorleggen van een verslag van een bedrijfsrevisor voor inbrengen in natura;
 • opstellen en voorleggen van een financieel plan voor de eerste twee jaren van de vennootschap.

Het aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen opent voor u rechten op het vlak van gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, wettelijk pensioen en een faillissementsverzekering. Het aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds moet ONMIDDELLIJK gebeuren bij de start van de activiteit. In sommige gevallen moeten de helpers of medewerkende echtgenotes ook aansluiten. Ook vennootschappen moeten aansluiten en afhankelijk van het balanstotaal zal een jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn van 347,50 EUR of 868,00 EUR. Startende vennootschappen kunnen tijdens de eerste drie jaar vrijgesteld worden onder bepaalde voorwaarden. Het is van het grootste belang om de bijdragen vanaf de eerste dag op een zo correct mogelijk geschat inkomen te betalen. Dit om vervelende afrekeningen achteraf te vermijden. Het is zelfs beter van iets meer dan verwacht te betalen dan te weinig. De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling. Dit betekent dat als je (te)veel betaalt, je dit kan aftrekken in dat jaar waardoor je een lager belastbaar inkomen hebt. Dit (lager) belastbaar inkomen dient dan weer als referte inkomen binnen drie jaar als voorlopige berekeningsbasis.

Nadat uw zaak of praktijk is opgestart, kan bekeken worden of u belang heeft bij een aantal bijkomende verzekeringen :

 • verzekering persoonlijke risico’s;
 • aansprakelijkheidsrisico’s;
 • bedrijfsschaderisico’s.

Met een aantal verzekeringen kan u de persoonlijke risico’s afdekken : gewaarborgd inkomen, hospitalisatie, zorgverzekering, aanvullend pensioensparen.

Met verzekeringen tegen aansprakelijkheid kan u een aantal risico’s verzekeren om uw aansprakelijkheid t.o.v. derden af te dekken, bv. verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen.

Met een verzekering tegen bedrijfsschade kan u zich verzekeren tegen bv. machinebreuk, omzetverlies, e.d.

Als dit allemaal in orde is gemaakt, bent u vertrokken. Dan komen er nog een aantal zaken mogelijk op u af :

 • hoe financier ik mijn investeringen : met eigen middelen, vreemde middelen of een combinatie;
 • kom ik in aanmerking voor steunmaatregelen ?
 • wat moet ik doen om personeel aan te werven ?

In het tijdsbestek van deze tekst is het moeilijk om hierop allemaal in te gaan. Dit kan best doorgenomen worden in een persoonlijk gesprek. Iedere situatie is anders en behoeft dus een individuele aanpak op maat.

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren. Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» Privacy Policy

» Cookie Policy

X SLUIT MELDING