Fiscale begrippen

Abc van de boekhouder

Hier vindt u een overzicht van enkele fiscale begrippen die voor een ondernemer belangrijk zijn.

Jaarrekening

Alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten elk jaar een jaarrekening opstellen en neerleggen. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Hierna volgt een algemeen overzicht van de geldende regels, zonder opname van alle uitzonderingen voor specifieke vennootschappen of sectoren.

De grote vennootschappen dienen hun jaarrekening volgens het volledig schema op te stellen.

Een vennootschap is groot wanneer ze meer dan één van de volgende criteria overschrijdt :

  • jaargemiddelde personeel : 50 voltijdse werknemers
  • jaaromzet (excl. BTW) : 9.000.000 EUR
  • balanstotaal : 4.500.000 EUR.

De kleine vennootschappen, met uitzondering van eventueel beursgenoteerde vennootschappen, kunnen hun jaarrekening opstellen volgens het verkort schema.

Een vennootschap is klein wanneer ze maximaal 1 van de vorige criteria overschrijdt.

De microvennootschap is een kleine vennootschap die maximaal 1 van de hieronder vermelde drempelwaarden overschrijdt.

De microvennootschap is een subcategorie van de kleine vennootschappen. Alle regels voor de kleine vennootschappen gelden voor microvennootschappen.

Drempelwaarden voor microvennootschappen

Personeelsbestand10 FTE
Omzet700.000 euro
Balanstotaal350.000 euro

Microvennootschappen mogen het micromodel gebruiken voor neerlegging.

Elke moedervennootschap dient een geconsolideerde jaarrekening op te stellen, indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen controleert.

De neerlegging dient jaarlijks te gebeuren bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België.

De neerlegging gaat gepaard met kosten van de balanscentrale die jaarlijks wijzigt en verschillend is naargelang het type schema.

Vanaf 1/1/2020 zullen er verschillende modellen zijn voor kapitaalvennootschappen en kapitaalloze vennootschappen.

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren. Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» Privacy Policy

» Cookie Policy

X SLUIT MELDING