Kalender

Uw boekhoudkundig jaaroverzicht

Wanneer moet uw btw-aangifte binnen zijn? Hoe zit het met de kwartaalbijdragen voor de sociale zekerheid? En wanneer moet u de voorafbetaling belastingen doen?

Het antwoord vindt u in deze handige kalender.

Wenst u meer informatie over onze diensten? Wilt u eens praten over onze werkwijze? Of hebt u concrete ondernemingsplannen?
Contacteer ons dan snel.

Neem contact op
januari
mdwdvzz
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
februari
mdwdvzz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
maart
mdwdvzz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
april
mdwdvzz
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
mei
mdwdvzz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
juni
mdwdvzz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
juli
mdwdvzz
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augustus
mdwdvzz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
september
mdwdvzz
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
oktober
mdwdvzz
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november
mdwdvzz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december
mdwdvzz
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

20 januari

Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde BTW voor de verrichtingen van december. Vergeet niet het in december gestorte voorschot af te trekken.

Kwartaalaangevers: aangifte en betaling van het saldo verschuldigd volgens deze aangifte.

Kwartaalopgave van de intracommunautaire leveringen indienen.

Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betaling.

20 februari

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde BTW voor de verrichtingen van januari.
- Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20 maart

- Maandaangevers: aangifte en betaling van verschuldigde BTW voor de verrichtingen van februari.
- Kwartaalaangevers: betaling van het tweede voorschot.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

31 maart

BTW-plichtigen en leden van een BTW-eenheid, m.i.v. de vrijgestelde belastingplichtigen en de landbouwuitbaters (maar niet de toevallige BTW-plichtigen noch de BTW-plichtigen die enkel vrijgestelde verrichtingen stellen): jaarlijkse BTW-listing overmaken (jaaraangifte van de leveringen van goederen en diensten aan btw-plichtigen tijdens het vorige kalenderjaar indien de jaaromzet 250 EUR excl. BTW overschrijdt)

BTW-plichtigen die voor de vrijstellingsregeling hebben gekozen: de in het vorig kalenderjaar verwezenlijkte omzet meedelen.

indiening van de intracommunautaire opgave voor het vorige kalenderjaar.

Betaling van de kwartaalbijdrage

10 april

Voorafbetaling belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting)

20 april

- Gemengde BTW-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken BTW regulariseren.
- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde BTW voor de verrichtingen van maart.
- Kwartaalaangevers: aangifte voor het 1ste kwartaal en betaling van het saldo verschuldigd volgens de aangifte.
- Kwartaalopgave van intracommunautaire leveringen en dienstprestaties. Voor belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van deze opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).
- Vrijgestelde BTW-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en betaling van de BTW m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal.


- Creditsaldo/Trimestriƫle teruggave (basisregeling): Indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje "Aanvraag om terugbetaling" aankruisen voor terugbetaling ervan.
- Invoer/Verlegging van de heffing
- Houders van een vergunning: ten laatste op 20 april de vooruitbetaalde belasting herzien en de administratie hiervan per brief op de hoogte brengen. Indien het resultaat van de herziening hoger is dan het vooruitbetaalde bedrag, moet het verschil betaald worden. Indien het verschil negatief is, moet het bedrag worden ingevuld in rooster 62 van de periodieke BTW-aangifte.
- Indienen
a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 1ste kwartaal;
b) lijst met kopiefacturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 1ste kwartaal.
- Definitief verhoudingsgetal (gemengde BTW-plichtigen) van het vorige kalenderjaar wordt vastgesteld uiterlijk op 20 april: berekeningsblad indienen. Eventueel, de aftrekken verricht in het vorige kalenderjaar herzien.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30 april

Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld voor de arbeiders.

20 mei

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde BTW voor de verrichtingen van april.
- Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20 juni

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei.
- Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30 juni

indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

Betaling van de kwartaalbijdrage.
Betaling van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de vennootschappen.

Uiterste datum voor indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in het vorige kalenderjaar in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december afsluiten.

Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december voor te leggen

10 juli

Voorafbetaling belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting)

20 juli

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni. BTW verschuldigd volgens deze aangifte betalen.
- Kwartaalaangevers: aangifte en het saldo verschuldigd volgens deze aangifte betalen.
- Kwartaalopgave van de intracommunautaire leveringen en dienstprestaties. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: deze opgave slechts eenmaal per jaar indienen (tolerantie).
- Vrijgestelde BTW-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de BTW m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.
- Creditsaldo/Trimestriële teruggave (basisregeling) indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje \'Aanvraag om terugbetaling\' aankruisen
- Indienen
a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 2de kwartaal;
b) lijst met kopiefacturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 2de kwartaal.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20 augustus

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde BTW voor de verrichtingen van juli.
- Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20 september

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus.
- Kwartaalaangevers: betaling van het tweede voorschot.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30 september

Betaling van de kwartaalbijdrage sociaal verzekeringsfonds

10 oktober

Voorafbetaling belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting)

20 oktober

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van september. BTW verschuldigd volgens deze aangifte betalen.
- Kwartaalaangevers: aangifte en het saldo verschuldigd volgens deze aangifte betalen.
- Kwartaalopgave van de intracommunautaire leveringen en dienstprestaties. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: deze opgave slechts eenmaal per jaar indienen (tolerantie).
- Vrijgestelde BTW-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de BTW m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.
- Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje \'Aanvraag om terugbetaling\' aankruisen
- Indienen
a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 2de kwartaal;
b) lijst met kopiefacturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 2de kwartaal.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20 november

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde BTW voor de verrichtingen van oktober.
- Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20 december

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde BTW voor de verrichtingen van november;
- Kwartaalaangevers: betaling van het tweede voorschot;
- Maandaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november.

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

voorafbetaling belasting (personenbelasting en vennootschapsbelasting)

31 december

Betaling kwartaalbijdrage sociaal verzekeringsfonds

2

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren. Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» Privacy Policy

» Cookie Policy

X SLUIT MELDING