Aanvraag beschermingsmechanisme (steunmaatregel)

Het Covid-19 virus blijft ons allemaal hardnekkig teisteren. 

Velen onder ons voelen er nog steeds rechtstreeks of onrechtstreeks de gevolgen van.

 

De overheid wil hierin de ondernemers tegemoet komen en heeft een nieuwe premie in het leven geroepen, het Vlaamse beschermingsmechanisme.

  

 

Wat zijn de voorwaarden voor deze premie?

 

·       Je moet ook in aanmerking gekomen zijn voor ofwel de compensatiepremie (3.000 EUR) of de hinderpremie (4.000 EUR)

o   Het speelt hierbij geen rol of je ze wel of niet hebt aangevraagd, maar je moest er recht op hebben.

 

·       Een actieve zetel in het Vlaamse gewest hebben

 

·       Er moet een omzetdaling zijn van 60 % die het gevolg is van opgelegde beperkingen in het kader van Covid-19

 

·       De periode die je dient te vergelijken is de omzet van de maand augustus + september 2019 en augustus + september 2020

 

·       Zelfstandige in hoofdberoep zijn, of een bijberoep met een belastbaar inkomen van minstens 13.993,78 EUR

o   Zelfstandige in bijberoep of gepensioneerden? Dan kan je de helft van de premie krijgen als je inkomsten uit je activiteit hoger zijn dan 6.996,89 EUR

 

·       Ben je een vennootschap? Dan moet je minstens 1 fulltime werkend vennoot of minstens 1 VTE zoals gekend bij de RSZ hebben

 

·       Terug geopend zijn uiterlijk op 24 augustus 2020 met minstens evenveel openingsdagen als dezelfde periode vorig jaar. Anders wordt de premie gehalveerd.

 

  

Naast al deze voorwaarden waaraan je dient te voldoen is het natuurlijk ook van belang om te weten wat de steun nu juist zal inhouden.

 

De premie bedraagt 7,5 % van de omzet die je haalde in augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximum van 15.000 per onderneming, als je een daling hebt van minstens 60 % tegenover diezelfde periode dit jaar.

 

Ben je in bijberoep of gepensioneerd met voldoende inkomen? Dan is het percentage 3,75 % van die omzet. 

 

Twijfel je of je in aanmerking kan komen? 

Op deze site kan je hierover meer info krijgen. Lees zeker al de voorwaarden aandachtig na : 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaams

 

 

Je kan deze premies aanvragen zoals de voorgaande, de makkelijkste manier is om in te loggen met je E-ID of de ITSMe app op de site van Vlaio.

 

Heb je hier toch ondersteuning bij nodig?

 

 

Contacteer ons om een afspraak in te plannen om je te begeleiden bij de aanvraagprocedure.