Brexit - vervolledig de aanvraag voor uw EORI-nummer

In het kader van de Brexit heeft de Belgische administratie van de douane & accijnzen een 20.000-tal ondernemingen aangeschreven ivm de aanvraag van een EORI-nummer.

Indien de UK binnenkort met een harde Brexit uit de EU treedt, zullen alle verkopen van goederen die vanuit België naar de UK worden vervoerd beschouwd worden als een uitvoer. Bij de aankopen van goederen die vanuit de UK naar België worden vervoerd, zal er sprake zijn van een invoer. Voor de beide handelingen is vereist dat de uitvoerder, respectievelijk de invoerder, beschikt over een EORI-nummer (Europees nummer voor douaneformaliteiten).

De fiscus heeft nu de bedrijven die volgens zijn gegevens goederen aan- en/of verkopen naar en vanuit de UK en nog niet beschikken over zo'n EORI-nummer aangeschreven met de vraag online het formulier A1 te vervolledigen. Enkel door hier gevolg aan te geven zal een EORI-nummer toegekend worden. Zonder EORI-nummer kunnen geen douaneformaliteiten vervuld worden en kunnen de goederen niet geladen of gelost worden.

Dus ondernemingen die waarschijnlijk in de toekomst goederen zullen verhandelen met de UK, doen er best aan gevolg te geven aan dit schrijven.

Indien u in bepaalde dossiers hierover nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet ons te contacteren.