Einde van de kaasroute

In het verleden werd ons dikwijls gevraagd hoe schenkingsrechten op aandelen en andere roerende goederen kunnen vermeden worden. Vaak werd hiervoor de schenking voor een Nederlandse notaris geadviseerd, de zgn. kaasroute. Langs deze route kan men de bewijskracht van de akte koppelen aan een vrijstelling van schenkbelasting.

Vanaf 1 december 2020 wordt registratie in België verplicht voor in het buitenland verleden notariële akten die de titel vormen voor een schenking van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner. Met als gevolg dat de schenkbelasting verschuldigd wordt. Zo komt er een einde van de zgn. kaasroute.

Raadpleeg uw notaris om te kijken of er voor u mogelijke alternatieven zijn !