Langere en flexibelere moederschapsrust

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe regels voor de moederschapsrust voor vrouwelijke zelfstandigen. Het moederschapsverlof wordt langer en zal flexibeler opgenomen kunnen worden.

 

Langere facultatieve rust

 

De moederschapsrust bestaat uit twee gedeelten. De verplichte rustperiode blijft 3 weken. Het facultatieve gedeelte wordt verlengd tot 9 weken (vroeger 5 weken). De volledige moederschapsrust wordt dus met 4 weken verlengd van 8 weken tot 12 weken.

 

 

Flexibeler op te nemen

 

De periode waarbinnen die vrij te kiezen 9 weken kunnen worden opgenomen, wordt ook verlengd van 21 tot 36 weken na de verplichte rustperiode. 

Bovendien kan je nu ook kiezen om het facultatief gedeelte voltijds of halftijds op te nemen. Kies je voor een voltijds verlof, dan moet je iedere beroepsactiviteit stopzetten en krijg je het volledige bedrag van de moederschapsuitkering. Als je kiest voor deeltijds verlof, dan worden de 9 facultatieve weken omgezet naar 18 halftijdse weken. Je werkt dan halftijds en je krijgt de helft van de moederschapsuitkering. Op die manier kan je je werk en je gezin beter combineren.

 

Geboorte meerling

 

Bij de geboorte van een meerling wordt de moederschapsrust met een week verlengd. Het verplicht gedeelte is ook 3 weken, het vrij te kiezen gedeelte is 10 weken (vroeger 6 weken) en het totaal is dus 13 weken. Als je bij de geboorte van een meerling je moederschapsrust halftijds opneemt, mag die maximum 20 weken duren. 

 

Geen sociale bijdragen in kwartaal na bevalling

 

In het kwartaal dat volgt op je bevalling, kan een vrijstelling van sociale bijdragen toegekend worden. Deze aanpassing geldt dus als je bevallen bent na 1 oktober 2016. De vrijstelling van sociale bijdrage heeft geen invloed op je sociale rechten.

 

Alle wijzigingen zijn van toepassing op de moederschapsrust die ten vroegste begint op 1 januari 2017.