Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang

Vanaf september kunnen zelfstandigen in bepaalde gevallen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.


In welke situaties kan ik een uitkering aanvragen?

 

Situatie 1

 

Zelfstandigen die in quarantaine moeten en daardoor minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledig onderbreken. In deze situatie is een quarantaine-attest vereist. Dat attest staat op je eigen naam of op naam van iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven Wanneer kom je niet in aanmerking? 

-       Als je je zelfstandige activiteit thuis kunt verderzetten; 

-       Als je omwille van niet-essentiële redenen bent afgereisd naar een gebied dat op het moment dat je vertrekt, is aangeduid als een rode zone. 
Situatie 2

 

Zelfstandigen die instaan voor de zorg van hun kind(eren) door het sluiten van school, klas of kinderopvang en hierdoor minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledige onderbreken.Vereiste documenten die je moet toevoegen aan je aanvraag zijn: 

-       Beslissing van de directie van de school of een beslissing van de kinderopvang. 

-       Zorg je voor een kind dat ouder is dan 12 jaar? Dan is ook een specifieke motivering vereist waarom de ouder instaat voor zorg van kind. 

Welke zelfstandige kan de uitkering aanvragen?

 

Elke zelfstandige die

-       De afgelopen 4 kwartalen aangesloten is als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner 

-       Tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen betaalde als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner.Hoeveel bedraagt de uitkering?

 

Deze specifieke situatie valt niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen. Dat wil zeggen dat je geen volledige maanduitkering meer krijgt als je onderbreking korter is dan een maand.Per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking krijg je nu  een uitkering van 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast).

Hoe vraag je deze uitkering aan?

 

Dan kan door dit formulier in te vullen en terug te bezorgen aan jouw sociaal verzekeringsfonds mag via e-mail of per post. Vergeet zeker niet de vereiste stukken voor jouw specifieke situatie toe te voegen. Dat wil zeggen een quarantaine-attest of een beslissing tot sluiting van de school, klas of kinderopvang.

 

Bron: Xerius