Vlaamse steunmaatregelen inzake handelshuur

Door de coronacrisis hebben veel handelaars en horeca-ondernemers hun pand verplicht moeten sluiten, waardoor ze problemen ondervinden om de handelshuur te betalen. De Vlaamse Regering heeft nu een kader uitgewerkt om die betaling voor enkele maanden op te schorten. 


Concreet zal de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV tot twee maanden huur als lening geven aan de handelshuurder op voorwaarde dat:

 

-       de onderneming naar aanleiding van de coronamaatregelen verplicht zijn zaak moe(s)t sluiten;

-       de onderneming geen huurachterstallen had op 15 maart 2020;

-       de verhuurder de huurgelden van april en/of mei kwijtscheldt.

 

Het totale bedrag van de lening bedraagt maximaal € 25.000 en dient terug betaald te worden in maximum 18 maanden. De terugbetalingen zelf moeten maar starten na 6 maanden. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%.

 

Bedoeling is dat de banken als loket zullen optreden om de aanvragen te behandelen en in te staan voor de betalingen en de opvolging van de terugbetaling. De overige kosten en eventuele verliezen zijn voor rekening van de Vlaamse overheid.

 

De regeling werd reeds goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar de concrete modaliteiten moeten nog verder uitgewerkt worden. Er kunnen op dit moment dus nog geen aanvragen worden ingediend.

 

We volgen dit verder op en informeren u zodra er hieromtrent meer nieuws is.

 

Bron: https://www.hildecrevits.be